Filozofie pro život

Život nám často předkládá otázky o smyslu toho, co jsme prožili, o tom, jak vyřešit dilemata, na která narážíme, zda jsme schopni uskutečnit své sny a touhy... Tehdy nám přichází na pomoc Filozofie a poskytuje nám klíče, které nám umožňují zbavit záhady závojů.
Delia Steinberg Guzmán, mezinárodní ředitelka Nové Akropolis, přináší dobrý doklad praktického použití filozofie prostřednictvím úvah, které nabízíme, abychom je mohli sdílet s našimi přáteli.
Má schopnost jednoduše a jasně vysvětlovat pojmy, a přiblížit tak velké odpovědi moudrosti všech dob našemu každodennímu okolí.
Její slova nás vybízejí, abychom žili vědomě a začali vést dialog s naším vnitřním bytím na základě věčných učení.