Kritizovat ostatní, nebo jít příkladem? Volba je na nás!

Ten, kdo všeobecně kritizuje, je zatrpklý ze svých vlastních neúspěchů a dostatečně egoistický na to, aby své chyby shazoval na ostatní. Vidí jen chyby ostatních a nepřipouští ani nejmenší chybu v případě sebe sama, zvláště pokud mu na ni někdo poukáže.
Neustále vyžaduje příklady ostatních, avšak neuznává, že by je měl poskytovat také on sám. Kritik považuje sama sebe za „dokonalý příklad“ ve všech oblastech.
Střez se společnosti těch, kteří vyžadují příklady, avšak neposkytují je: jsou to právě ti, kteří nikdy nepoužívají to, co prodávají, ani neaplikují to, co učí. Jinými slovy, jsou to podvodníci. Střez se věčných kritiků, neboť nejsou dobří pro dlouhodobá díla, nejsou dobří pro budování budoucnosti. Jsou schopni pouze podkopávat to, co dělají ostatní.
Snaž se být spíše dobrým příkladem a nezatěžuj se tolik tím, jaké příklady poskytují ostatní.