Lucius Annaeus Seneca, 4 př.n.l. - 65 n.l.

Lucius Annaeus Seneca se narodil  v Córdobě. Byl synem Marka Annaea Seneky, zvaného „Rétor“, a Helvie, k níž cítil po celý život opravdovou úctu. Jeho otec se postaral o to, aby mu poskytl prvotřídní vzdělání a za tímto účelem se přestěhoval do Říma, aby mu opatřil ty nejlepší rétory a učitele. Strávil určitou dobu v Egyptě, kde napsal několik svých děl. Byl obviněn z účasti na spiknutí proti císaři a odsouzen k trestu smrti navzdory tomu. Zemřel tak, že si otevřel žíly v lázni vlažné vody a pomalu vykrvácel, v přítomnosti omezeného počtu přátel a své ženy Pauliny, která se mu snažila pomáhat. V posledním okamžiku si vyžádal bolehlav, aby tak napodobil starověké Řeky. Jeho filozofické dílo je shrnuto v deseti esejích: O prozřetelnosti, O stálosti mudrce, O hněvu, Útěcha pro Marcii, O blaženém životě, O volném čase, O klidu duševním, O krátkosti života, Útěšný list Polybiovi, Útěcha pro matku Helvii, O mírnosti, O dobrodiních.

Všichni, lidé vzdělaní i prostí, si stěžují na to, že žijí krátce a že smrt je všeobecně překvapuje, když se chystali ještě žít. Není to však v krátkosti života, ale v množství času, které promrháme, aniž bychom udělali cokoli dobrého. Je to stejné jako s penězi: je jich málo pro toho, kdo jimi plýtvá, a mnoho pro toho, kdo s nimi umí zacházet.

Nenechme se strhávat tolika bezcennými, pomíjivými věcmi, když je zřejmé, že čas, který máme opravdu prožít, je krátký.

Neřesti se nás zmocňují takovým způsobem, že je pak těžké znovu dobýt sebe sama. Strhávají nás do kruhu špatností, jež je možno zjistit u těch, kteří žijí špatně, a jež je možno vytušit u těch, kteří se obklopují okázalostí.

Kdybychom si představili, že každý den může být ten poslední, pak by musel být každý den dokonalý a nečekali bychom na stáří, kdy se už nebudeme hodit k ničemu, a proto budeme moci pěstovat ctnosti.

Klidný je ten, kdo si je vědom svého klidu.

Mudrc shromažďuje a sjednocuje do jednoho všechny okamžiky: minulost, současnost a budoucnost, zatímco nevědomec zapomíná na minulost, nepoznává současnost a bojí se budoucnosti.