Články - Mystický Tibet

„Ti, kdož pochopí tuto nauku, jsou opravdu šťastni. (...) Ale i když toto učení známe, je nesnadné mu porozumět; vysvobození lze obdržet pouze tehdy, pokud nepochybujeme o tom, co jsme se naučili. Proto přistupuj k této doktríně s velkou láskou, neboť ona je podstatou všech nauk.“

Kniha... více

Mnohé starodávné civilizace nás uchvacují krásou toho, co po sobě zanechaly buď v písemné formě, nebo v podobě památek a staveb. Tibet mezi nimi zaujímá zvláštní místo, neboť je jakýmsi posledním žijícím článkem, který nás s nimi spojuje. Většina starodávných kultur, jejichž odkazy dodnes... více