Proč filozofie?

Strach z neúspěchu je jasným nedostatkem akce potřebné k dosažení úspěchu. Mysl a emoce, než by začaly cokoli dělat, nám raději předkládají hrozivou možnost neúspěchu, a než by převzaly toto riziko, volí jiné, větší, což v každém případě přináší ztroskotání, neboť ten, kdo nic nedělá, nic Více...

Nesnadné umění být sám sebou vyžaduje neustálou renovaci používané energie. Všichni máme dávku energie, která se rozplyne, pokud ji vyčerpáme hned při prvním pokusu, a zanechá nám pocit zmatené prázdnoty. Energie se, jako všechny síly v Universu, vyčerpává a obnovuje v rámci vlastního cyklu. Více...

Budeš rozumět dobrému řečníkovi, který polyká většinu svých argumentů a slov s dychtivostí, aby co nejdříve došel ke konečnému výkladu své myšlenky? Není snad mnohem lepší ten, který mluví pomalu a s chutí, vede nás za ruku od jedné myšlenky ke druhé, dokud nedospěje k závěrečné koruně? Říkáme Více...

Pod mystikou nechápeme pouhý kontemplativní postoj, nýbrž intuitivní a inteligentní vizi světa, která nás transformuje, a tudíž vede k jednání v souladu s Přírodními Zákony.
Jak lze dosáhnout této intuitivní a inteligentní vize? Nepochybně je to vize nebo percepce, která překračuje to Více...

Pozornost činí ze smyslů jednu z mnoha cest k dosažení Moudrosti, pokud tyto cesty, a tím i Pozornost, umíme použít.
Sluch nám umožňuje vnímat zvuky. Existuje však velký rozdíl mezi slyšet a naslouchat. Naslouchat znamená věnovat pozornost tomu, co slyšíme. Slyšet, slyší všichni, Více...

Pozornost činí ze smyslů jednu z mnoha cest k dosažení Moudrosti, pokud tyto cesty, a tím i Pozornost, umíme použít.
Hmat je reakce citlivosti naší pokožky na kontakt s předměty. Umožňuje nám vnímat chlad, teplo, jemnost, hrubost... Pokud se podvolíme těmto pouhým fyzickým Více...

Pozornost činí ze smyslů jednu z mnoha cest k dosažení Moudrosti, pokud tyto cesty, a tím i Pozornost, umíme použít.
Vidět znamená vnímat za pomoci fyzických očí formu a barvu věci. Ano, ale existují jemnější formy vidění, které vyžadují přítomnost Pozornosti. Tehdy je možné pozorovat, Více...

...Není snad zřejmé, že existuje nebo, lépe řečeno, že by měla existovat ‚Kosmická Inteligence‘, která... působí ve všech věcech, dokonce i v těch, které jsou pro nás neviditelné a nepochopitelné? Existuje tedy Plán Akce, který se mění na Univerzální Zákon, obsahující nekonečné množství Více...

Stejně jako chápeme to, co je bílé, neboť to porovnáváme s tím, co je černé, chápeme i Zákon kvůli důsledkům, které vyvolává v nás a v našich životech...
Pokaždé, když se vzdálíme z cesty, narazíme do jejích bočních stěn, které nás svou elastičností uvedou zpět do správného směru. Tyto Více...

Opravdový entuziasmus je mnohem víc než pouhá emoce, přestože emoce k němu mohou vést, pokud jsou pečlivě řízeny.
Tento vyšší entuziasmus žije na mnohem vyšší úrovni, tam, kde sídlí intuice, u samotného pramene posvátné inspirace. Proto je „Bohem v nás“, božskou inspirací nebo tím, co v Více...

Stránky