Proč filozofie?

Základní je pochopit, že to, co se s námi stává, má svůj důvod a že osud, život, bohové, nebo jak už chceme říkat souvislosti příčin a následků, nejsou svéhlavou náhodou.
Abychom vítězně překonali pokušení, bez ohledu na to, jak nám připadá těžké na začátku, je třeba pochopit jeho příčiny Více...

Filozof též vyžaduje souhlas vlastního svědomí. Avšak pozor, učedníku, nenazývej svědomím své prosté chutě, své pochybnosti, své slabosti, svou nespravedlnost. Aby k nám mohlo svědomí promluvit a učit nás, co je správné a co není, je nejdříve zapotřebí probudit svědomí jako takové. Předtím je Více...

Pouze slabí se uchylují k rozdílnostem, sílí s nimi, neboť nemají jiné metody, aby posílili svou osobnost...
Silný, ten, kdo se cítí pevný ve svých přesvědčeních a skromný ve své chůzi po Stezce, neztrácí ani špetku jistoty, když se přibližuje všem a rozděluje se o něco se všemi, neboť Více...

...jeden z největších omylů lidí: vědí, jak vykonávat věci, když však k tomu dojde, uskutečňují je, jako by to nevěděli... Problém netkví v tom vědět více, nýbrž v tom žít to, co se ví.
J. A. Livraga (Alchymista)
Poznání pravdy ještě neznamená její uplatnění. A čím větší a Více...

Místo aby se hledalo osvobození prostřednictvím činnosti, hledá se osvobození od činnosti, a jelikož to není možné, stává se obětí ve špatném slova smyslu. Právě naopak, pokud ze své práce uděláme „svatý čin“, svatou práci, neustálý obětní dar Bohu a naší vlastní lidské povaze, práce se stane Více...

„Připustíme-li, že se nacházíme v proudu evoluce, musíme uvážit, že všechny okolnosti, v nichž se ocitáme, přesně odpovídají nám samotným.“ (H. P. Blavatská)
Nechat se unášet je jedna věc a kráčet na základě vlastních prostředků je druhá věc: tato druhá varianta slovy H. P. Blavatské Více...

A nechyběly ani projížďky po hvězdách, po nekonečném vesmíru, zatímco se můj pohled toulal třpytivou nocí plnou přátelských světel nebo hledal odraz měsíce ve vodě či třpyt slunce v kapce ranní rosy. Tehdy jsem si neuvědomovala, jak snadné je uniknout z vězení času. Dnes, se zavřenýma očima, si Více...

Toto lze vyložit více méně jako: až všechno bude dobré, až budou věci na svém místě (nebo na místě, které já pokládám za jejich), až se všechny hvězdy budou nacházet v příznivých konstelacích, až bude klima příznivé, až se vyřeší problémy, které jsem ještě nevyřešil, až se dokončí práce v mém Více...

Toto lze vyložit více méně jako: co řeknou lidé, co si o mně budou lidé myslet, neztratím snad přízeň a úctu ostatních, dokážou lidé pochopit, ocenit, ospravedlnit to, co udělám? A ještě mnoho dalších argumentů, jež vyjadřují strach, který máme z toho, že se nám nedostane schválení nebo lásky Více...

V samotném srdci strachu – pokud je to strach „živý“, a ne strnulý – se nachází síla, jež nám pomáhá z něj vystoupit. Stejně jako se v srdci tmy nachází malinká jiskra, která se přemění ve světlo.
Strach sám o sobě paralyzuje, pokud se mu přičte definitivní hodnota: existuje strach a nic Více...

Stránky