Proč filozofie?

Naše ideje jsou platné v té míře, v jaké jsou dobré a spravedlivé pro nás a pro všechny, a v té míře, v níž je můžeme přiřadit k lepším pocitům, abychom je poté mohli aplikovat nejvhodnějším způsobem. Osamocená idea, bez pocitu a bez následného jednání, je ideou odsouzenou k smrti.
Praxe Více...

Stránky