Program kurzu

Zajímají vás záhady života, člověka a světa? Chcete být více pánem sebe sama a méně závislými na vnějších okolnostech? Inspirujte se osobnostmi, které již touto cestou kráčely a zanechaly nám cenné rady a praktické příklady. V průběhu třinácti přednášek se seznámíte se třemi tematickými celky, jež pojednávají o důležitých aspektech lidské existence:

1. etické otázky jednotlivce: pevné hodnoty vytvářející vnitřní sílu osobnosti
2. hledání spravedlnosti ve společnosti, soužití mezi lidmi
3. význam dějin pro pochopení současnosti: jak žít dnes a aktivně vytvářet budoucnost

Součástí kurzu jsou cvičení rozvíjející důležité schopnosti člověka: pozornost, koncentraci, paměť, imaginaci, kontrolu emocí, vůli atd.

Člověk a vesmír

Člověk a vesmír

 • Sedm složek či dimenzí ve vesmíru a v člověku
 • Viditelná a neviditelná přirozenost člověka
 • Nadčasová etika a morálka

Tisíciletá Indie

 • Zákony, které řídí vesmír: dharma a karma
 • Symbolismus Bhagavadgíty, vnitřní boj člověka
 • Učení o reinkarnaci

Mystický Tibet

 • Staré tibetské texty: Kniha zlatých pravidel a Hlas ticha
 • Cesta učedníka třemi síněmi duše
 • Učitelé moudrosti a rady tibetských mudrců

Buddhistická filozofie

 • Život a učení Buddhy
 • Čtyři vznešené pravdy
 • Osmerá ušlechtilá cesta
 • Osvobození člověka, nirvána

Dálný Východ

 • Konfucius a jeho učení
 • Etický a politický řád ve společnosti.
 • Cesta ušlechtilého člověka

Egypt

 • Nebeský a pozemský Egypt
 • Obřad a magie, potřeba posvátného v životě
 • Morální koncepty: zdvořilost, hledání pravdy, náboženství, rodina, solidarita aj.
 • Rady Ptahhotepa, Imhotepa, Aniho a dalších mudrců

Platon, filozof idealismu

 • Učení o idejích
 • Symbolismus „Mýtu o jeskyni"
 • Ctnosti duše a Ideály spravedlnosti

Aristoteles

 • Život a dílo
 • Aristotelovská etika, Etika Nikomachova
 • Aristotelovská metafyzika, stupně poznání

Praktická filozofie

 • Problémy současného světa
 • Individuum, společnost, stát
 • Přirozená hierarchie
 • Projev mužské a ženské polarity ve společnosti
 • Politický a filozofický Ideál

Stoikové, moudrost Říma

 • Vnitřní síla člověka
 • Otroctví a svoboda, život a smrt
 • Řím a občané světa
 • Marcus Aurelius, Epiktetos, Seneca

Plotin a neoplatonismus

 • Fáze kreace: chaos, theos, kosmos
 • Učení o duši, kráse a kontemplaci
 • Cesta k božskému
 • Mysticismus ve filozofii Západu
 • Eklektická škola v Alexandrii

Časové cykly

 • Kosmologie
 • Jugy neboli období světa
 • Krize naší doby

Mýtus a dějiny

 • Filozofie dějin
 • Paměť a dějiny
 • Mýtus o věčném návratu

Nadčasová filozofie a její projevy

 • Filozofické školy a formování filozofa
 • Společnosti esoterních studií
 • Pythagorejská škola