Stejní, či rozdílní?

Stejnost je obsažena v duchu každého z nás, v cíli, k němuž společně kráčíme, v učeních, která sdílíme, v prostoru, v němž pracujeme. A v mnoha dalších věcech podobných těm, o nichž jsme se zmínili. Doufáme, že tyto základní stejnosti podpoří zdravé soužití a dokážou vyhladit nerovnosti vyplývající z rozličných přirozeností, jež nelze odstranit ani zakrýt.
Jsme snad v něčem rozdílní? Ano, v mnoha věcech, aniž bychom to museli chápat jako urážku. Jsme rozdílní v pohlaví, ve věku, ve vzdělání, kterého se nám dostalo, v osobních faktorech rozvoje, v zálibách, ve způsobu projevu, v pracovním rytmu... a v tuctu dalších bodů, do nichž nelze zavést podobnosti pouze tím, že je vynutíme. Víme, že tyto rozdíly nezasahují podstatu ducha, avšak zasahují personu, a bohužel obvykle denně pracujeme mnohem více s personou, což znamená s rozdílnostmi, a nikoli se stejnostmi.
... Musíme pochopit, že mimo základní hodnoty se my lidé lišíme a že tyto odlišnosti si zaslouží pozornost, pochopení, abychom nakonec mohli dosáhnout vzájemného respektu.