Umění klást otázky a umění naslouchat odpovědím!

...je dobré se ptát, avšak není dobré to přehánět do té míry, že jsme zcela závislí na vnějších instrukcích ostatních. Je třeba umět klást otázky sobě samému a hledat odpovědi; pokud nás žádná neuspokojí, pak se obraťme na toho, kdo nám může pomoci...

Cesta skutečného poznání nespočívá v pseudoracionálním chození sem a tam, v otázkách a odpovědích, jež se střídají v dialektické hře bez obsahu a výsledku. Poznání je klidné, pozvolné, poskytuje prostor k rozjímání a k vnitřnímu prožití: otázka je otevřenými dveřmi a odpověď je novou osobností, která vchází, aby se stala součástí našeho života. Je třeba poskytnout prostor odpovědi, osobě, která je přínosem, jenž stojí za to vzít na vědomí.