Utvořit skupinu sám se sebou!

Potíže při práci ve skupině jsou znakem egoismu. A egoismus je rozhodující překážkou při vlastní vnitřní práci. Ten, kdo neumí soužít s ostatními, neumí soužít ani se sebou samým. To, čeho nedosáhne s ostatními, nedosáhne ani se sebou samým.